Výročná schôdza JDS v Smilne

IMG 2190

Výbor základnej organizácie zvolal v nedeľu 12. februára 2017 už tretiu výročnú členskú schôdzu JDS v Smilne. Výročnej schôdze sa zúčastnilo 32 členov základnej organizácie a traja hostia a to člen revíznej komisie ústredia JDS Ing. Štefan Eller, člen predsedníctva okresnej organizácie JDS Bardejov Ing. Ladislav Mňahončak a starosta obce Bc. Vladimír Baran. Na výročnej členskej schôdzi bola prehodnotená činnosť ZO JDS Smilno za rok 2016 a prejednaná revízna správa k činnosti a hospodáreniu ZO JDS za rok 2016. V ďalšej časti si vytýčili  plán činnosti na rok 2017. V ďalšej časti schôdze zablahoželali jubilantom základnej organizácie. V diskusii Ing. Eller informoval prítomných o výsledkoch jednania ústredia JDS Slovenska a vlády SR, a o celkovom poslaní seniorskej organizácie na Slovensku. V závere po krátkom občerstvení si prítomní zaspievali niekoľko pekných ľudových piesni.   Viac vo fotogalérii.                                                                                                                         -  peki  -

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok