Denný stacionár v Zborove od 1.2.2017

Sociálno.ošetrovateľské centrum "IN-VITA" v Zborove

otvára od 1. februára 2017

novú sociálnu službu: Denný stacionár.

V tomto zariadení bude poskytovaná nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rehabilitačná činnosť.

Podmienkou pre poskytovanie tejto sociálnej služby je právoplatné rozhodnutie mesta/obce o odkázanosti na sociálnu službu: denný stacionár.

Viac informácii nájdete v letáku pdfDenný stacionár IN-VITA v Zborove2.25 MB.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok