Silvestrovská kapustnica seniorov

IMG 1982

30. decembra 2016 sa zišli seniori na členskej schôdzi JDS Smilno. Najprv si vypočuli vyhodnotenie predošlých akcií a oboznámili sa s ďalšími akciami na rok 2017, ktoré chystá okresná i základná organizácia JDS. Okrem iných najviac je potrebné sa pripraviť na obvodné športové hry seniorov, ktoré usporiada naša základná organizácia pod záštitou starostu obce Smilno. V ďalšej časti blahoželali jubilantom základnej organizácie. Po oficiálnom ukončení členskej schôdze bolo podané občerstvenie silvestrovskou kapustnicou. Seniori si zaspievali Vianočné koledy a pani Helena Marcinová zarecitovala prózu a priložila ešte aj pekný vinš do nového roku 2017. /kimák st./ Viac vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok