Výstava Zlaté ruky

IMG 1559          V čase od 4. do 7. 10. 2016 sa konal IV. ročník celoslovenskej výstavy Zlaté ruky. Výstava bola umiestnená v priestoroch Seniorcentra v Bardejove. Hlavným organizátorom bolo ústredie JDS a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Bardejove. Výstava mala dve časti, okresnú a celoslovenskú výstavu. Na celoslovenskej výstave sa prezentovali vystavovatelia z jednotlivých krajov Slovenska, chýbal len Trnavský kraj. Návštevníci mohli vzhliadnuť veľké množstvo výšiviek, čipiek, tkaných textílií, regionálne krojové odevy zdobené množstvom dekoratívnych prvkov, trojrozmerné rezbárske a modelárske práce ale aj výtvarné práce v podobe obrazov a množstvo iných zaujímavých tvorivých modelov. (Zdroj: BN 18.10.2016)

    Reprezentantmi Prešovského kraja boli aj autori zo Smilna, ktorí na túto výstavu prepožičali svoje obrazy. Týmto ďakujeme Mgr. Alžbete Smolkovej, Ing. Marekovi Horbajovi a Mgr. Jane Baranovej. Priebeh výstavy sledoval aj štáb RTVS z Bratislavy, reportáž bude odvysielaná 29.10.2016 o 9.00 hod. Viac z výstavy vo fotogalérii.

 

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok