Vývoz obsahu domových žúmp

thVážení občania,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
informuje verejnosť,
že v rámci Projektu Čisté obce realizuje

vývoz obsahu žúmp

v obciach,
kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu.

Cenník spoločnosti VVS, a.s. a ostatné podmienky sú zverejnené na jej web stránke

V prípade záujmu o vývoz obsahu žumpy sa môžete nahlásiť na obecnom úrade v Smilne

alebo na uvedených telefónnych číslach: 054/78 64 777, 054/78 65 777

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok