Okresné športové hry JDS - Zborov

IMG 0868

V sobotu 18. júna 2016 v Zborove prebehli Okresné športové hry seniorov. Na týchto hrach bolo zúčastnených  34 družstiev z jednotlivých základných organizácií. Medzi nami boli aj pozvaní hostia z Olomouca a Gorlíc. Na týchto hrach boli vyhodnotené iba tri najlepšie družstvá  a najlepší jednotlivci v kategórii seniorka, senior. Nám sa nepodarilo  v silnej konkurencii zopakovať úspechy z Oblastných hier v Stebníku. Aj tak touto cestou vyslovujeme poďakovanie nášmu družstvu v zložení : J. Baranová, A. Majcherová, M. Tomiková, B. Paľová, G. Šimcová a Fr. Lacek  za účasť a reprezentáciu obce. Boli aj také  základné organizácie z jednotlivých obci čo sa nezúčastnili Okresných športových hier. Viac vo fotogalérii. (P. Kimák st.)

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok