Obhliadka kaplniek

IMG 0757Na aprílovej členskej schôdzi ZO JDS okrem záležitosti organizácie seniori sa zaoberali možnosťou výstavby kaplnky Panny Márie v okolí nášho kostola. Celú vec rozdiskutovali s členmi kostolnej hospodárskej rady. Následne sa skupinka senioriek 14. júna 2016 vybrala do blízkej poľskej obce TYLICZ, aby sa obhliadkou „Ružencovej záhrady“ inšpirovali a pokúsili sa vybrať vhodnú kaplnku k nášmu kostolu. Touto cestou vyzývame všetkých občanov obce, aby pomohli pri dobrom výbere kaplnky Panny Márie a výbere vhodného umiestnenia pri našom kostole. Viac vo fotogalérií.   (P. Kimák st.)

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok