Volejbal a Smilnianský zakrucaník 2016

 volejbal turnaj 2x

Oslava sviatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, dňa 5.7., spojená s volejbalovým turnajom má aj pre našu obec Smilno veľký význam. Tento rok sa na nej zúčastnili aj hostia z Gminy Dubiecko – Poľsko, s ktorou má obec Smilno podpísanú partnerskú cezhraničnú spoluprácu. Na túto prvú spoločnú športovo-kultúrnu akciu prišli 40 hostia, od detí po seniorov. Rannú slávnostnú omšu v kostole sv. Štefana Kráľa si poľskí priatelia nenechali ujsť. Následne sa zišli v budove Kultúrneho domu pri spoločnom obede a kultúrnom vystúpení. Deti z Dubiecka sa predstavili ukážkou spoločenských tancov. Z obce Smilno sa spevom a hrou na zobcovú flautu predstavila Frederika Rondziková, spevom Vanessa Kravčíková a Lukáš Paňko. Za seniorov vystúpila s prednesom prózy pani Helena Marcinová. Následne sa všetci ponáhľali na tradičný a očakávaný ,,Volejbalový turnaj o pohár starostu obce“. Konal sa dňa 5.7.2016 od 13:30 na ihrisku pri Základnej škole v Smilne, kde organizátori akcie, Obec Smilno a ZO JDS zabezpečili bohaté občerstvenie v podobe čapovaného piva, kofoly a kotlíkového guľašu. Po úvodnom nástupe 6 súťažných družstiev a krátkom príhovore starostu obce, p. Vladimíra Barana, sa turnaj oficiálne zahájil. 
    Začína byť tradíciou aj 2. ročník podujatia ,,Najdlhší Smilnianský zakrucaník“. Pod organizačnou taktovkou predsedníčky ZO JDS v Smilne, p. Eleny Kimákovej, a za výdatnej pomoci ostatných seniorov bol rekord z minulého roka prekonaný. Aj tento rok ľudia neváhali a doma napiekli kysnuté záviny s rôznou náplňou, ktoré potom pri škole pospájali k sebe, čím dosiahli prekvapujúcu dĺžku koláča 22,63 m a prekonali minuloročnú dĺžku. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojím kulinárskym umom, ale hlavne ochotou zúčastniť sa spoločného podujatia. Ktovie, aký dlhý bude o rok. Počas ochutnávky zakrucaníka a vydareného gulášu nám zaspievali aj členky ZO JDS zo Stebníka, pridali sa aj hostia z partnerskej Gminy Dubiecko a aj ostatní účastníci podujatia.
     Po urputných bojoch v 2 skupinách si nakoniec zmerali sily vo finále družstvo Obecného zastupiteľstva a družstvo Maskoti, ktoré turnaj aj zaslúžene vyhralo. Za nimi sa umiestnili družstvá: SNS, Šmilňanská BANDA, Medúzy a rodina Rondzikových.
    Starosta obce a poslanci, nakoniec pristúpil k slávnostnému vyhláseniu výsledkov a odovzdávaniu cien. Víťazne poháre a diplomy s darčekmi si kapitáni s radosťou prevzali a rozdelili medzi členov svojich tímov.
      Cenu za ,,Najdlhší Smilnianský zakrúcaník“ si prišla za ZO JDS Smilno prevziať jej predsedníčka, pani Kimáková, ktorej zároveň ďakujeme za usporiadanie akcie. Veľká vďaka patrí tiež všetkým, ktorí ochotne pomáhali a aktívne sa zapojili do organizácie turnaja. Veríme, že o rok sa takto zídeme znova. Viac z tohto podujatia vo fotogalérii   1,   2.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok