Uskladnenie konárov z jarnej orezávky

Vážení spoluobčania venujte prosím pozornosť tomuto oznamu!

Začína jarné obdobie a s tým spojené práce v záhradkách a sadoch.

Veľmi pekne Vás prosím o to, aby ste konáre z orezaných stromov odvážali na kostolnú lúku pri novom cintoríne. Odtiaľ budú hromadne vyvezené a využité na palivo alebo kompost. Prosím občanov, ktorí nemajú prostriedky na odvoz, aby konáre zhromaždili vo svojich dvoroch. Obec vyhlási, kedy zorganizuje odvoz (pravdepodobne po Veľkej noci v závislosti na počasí v prvú, alebo druhú sobotu).

Zároveň mi dovoľte pripomenúť, že v našej obci funguje zber komunálneho a separovaného odpadu. Preto Vás prosím o využívanie služieb firmy FURA v zverejnených termínoch a netvorenie divokých skládok v okolí obce. V prípade zistenia osoby, ktorá vyváža odpad do okolia našej obce, môže mu byť uložená pokuta do výšky 1 500,-- eur.

Veľmi pekne ďakujem všetkým občanom za separovanie odpadu na našom cintoríne, je to skvelý začiatok. V druhej polovici roka budeme musieť pokračovať ešte intenzívnejšie v separácii odpadov na základe novely Zákona o odpadoch

                                                                                  Bc. Vladimír Baran
                                                                                      starosta obce

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok