Oslava sviatku žien - MDŽ

IMG 0182Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Smilne zvolala svojich členov na posedenie kde spoločne oslávili sviatok žien – MDŽ. Z poverenia výboru slávnostné posedenie otvoril a viedol člen Jednoty dôchodcov Peter Kimák. V úvodnej časti oboznámil prítomných o histórii vzniku sviatku žien, ktorý je v dnešnej dobe tak zatracovaný. V ďalšej časti starosta obce Bc. Vladimír Baran vyzdvihol prácu a starostlivý prístup žien v každodennom živote ako aj významné postavenie žien v celosvetovej spoločnosti. Po krátkom vystúpení obdaroval prítomné ženy, členky Jednoty dôchodcov kytičkou a čokoládou. Príjemnú pohodu stretnutia spríjemnili žiaci našej Základnej školy, ktorí zarecitovali zopár pekných básni a mladý Benjamín Harňák zahral na husliach. V závere kultúrneho programu Helena Marcinová predniesla krásnu prózu. Prítomné členky sa tešili z milého prekvapenia, ktoré pripravila základná organizácia dôchodcov a starosta obce. Viac vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok