Partnerstvo Gmina Dubiecko a Smilno

Podpis zmluvy Gmina DubieckoDňa 23.2.2016 sa v  obci Dubiecko v Poľsku stretli zástupcovia Gminy Dubiecko a Smilno za účelom podpísania zmluvy o partnerskej spolupráci. Zmluva bola uzavretá za účelom rozvoja vzájomne prospešných vzťahov v oblasti osvety, kultúry, turistiky, športu, hospodárstva, inovácií a obecnej správy a zároveň, čo je veľmi dôležité, za účelom podpory vytvárania väzieb medzi obyvateľmi spriaznených obcí.

     Partnerské obce sa zaviazali vytvárať podmienky a priestor pre spoluprácu a rozvoj pri realizácii rôznych projektov a programov, ktoré si vyžadujú zahraničných partnerov pre rôznorodé činnosti pri organizovaní výstav, dielní, plenérov a iných kultúrnych a umeleckých podujatí. Obce budú spolupracovať pri výmene skúseností v oblasti riadenia, sociálnej starostlivosti a ochrany životného prostredia ako aj pri aktivitách prospešných zvyšovaniu kvality práce a služieb v prospech občanov. Spolupráca by mala pomôcť k podpore vzájomných kontaktov medzi podnikateľskými subjektmi a špecializovanými inštitúciami v oblasti obchodu, služieb, malej výroby, ekológie, poľnohospodárstva, vedeckého rozvoja a inovácií.

     Obyvatelia všetkých vekových kategórií z oboch regiónov, od detí až po dôchodcov, budú mať možnosť nadviazať nové kontakty, spoznávať ľudí, kultúru a zvyklostí partnerskej krajiny. Viac sa o Gmine Dubiecko môžete dozvedieť na stránke tejto obce: www.dubiecko.pl

 

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok