Program rozvoja obce Smilno

Vážení občania,
zverejňujeme finálnu verziu dokumentu s názvom Program rozvoja obce Smilno na roky 2015 - 2022. Ide o strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku Prešovský samosprávny kraj, na území ktorej sa obec Smilno nachádza.
Povinnosť obce vypracovať PRO vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.
Pre Smilno ho vypracovala firma MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Mukačevská 30, Prešov.

Mediinvest

pdfPRO Smilno na roky 2015 - 2022 - finálna verzia2.4 MB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok