Reakcia na sťažnosti občanov

Vážení občania,
na základe sťažností, resp. otázok či zvedavosti niektorých z Vás k novovybudovaným betónovým zvodidlám na parkovisku pri obecnom cintoríne, sme sa rozhodli zverejniť list (žiadosť) od Obce Smilno určený pre Slovenskú správu ciest a ich následnú odpoveď. Zo strany pána starostu bola veľká snaha o to, aby sa tu žiadne zábrany nepostavili, hlavne z dôvodu zmenšenia parkovacej plochy, zhoršenia parkovania a jeho zimnej údržby pri veľkom množstve snehu. Avšak keďže tieto zvodidlá boli naplánované už skôr v projektovej dokumentácií, ktorá sa vypracovala na základe požiadaviek a bezpečnostných noriem, SSC našej žiadosti nevyhovela.
Oba listy si môžte stiahnuť tu:

pdfŽiadosť obce Smilno o zrušenie betónových zvodidiel112.35 KB
pdfOdpoveď od Slovenskej správy ciest308.56 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok