Slávnostná svätá omša

     Srdečne pozývame všetkých ľudí, nielen zo Smilna, na slávnostnú svätú omšu za duchovné deti Pátra Pia, ktorá sa uskutoční dňa 27. septembra 2015 o 10:30 hod v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana v Smilne. Hlavným celebrantom bude Mgr. Martin Gnip, bývalý kaplán našej farnosti Zborov. Pre obyvateľov má veľký duchovný význam z dôvodu, že relikvie Pátra Pia sa nachádzajú aj v našom kostole. Pri nich sa veriaci pravidelne modlia.

Páter Pio

     Páter Pio, vlastným menom Francesco Forgione, sa narodil dňa 25.5.1887 v malej talianskej dedine Pietrelcina. Bol veľmi zbožný a už ako chlapec sa chcel stať kňazom. Ako 16-ročný si obliekol kapucínsky habit a prijal meno Pio. V roku 1910 po ukončení štúdia ho vysvätili za kňaza. Jeho život bol poznačený utrpením a nadprirodzenými zásahmi. Dňa 20.9.1918 kľačiac pred svojím krížom, dostal stigmy – rany ukrižovaného Ježiša Krista. Tým sa stal prvým stigmatizovaným kňazom v histórii Cirkvi. Pred smrťou r. 1968 stigmy zmizli a nezostala po nich žiadna jazva. Páter Pio mal tiež dar bilokácie (jav, kedy môže byť človek na viacerých miestach súčasne) a vedel aj čítať v ľudských srdciach. Preto za nim prichádzalo na spoveď veľké množstvo ľudí. Zomrel 23.9.1968 ako 81-ročný. Za blahoslaveného bol vyhlásený 2.5.1999 a za svätého 16.6.2002 pápežom Jánom Pavlom II. Miesta, kde žil páter Pio, patria k významným cieľom pútnikov z celého sveta.
[Zdroj: www.zivotopisysvatych.sk]

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok