Víťazkou sa stala naša reprezentantka

     Okresná organizácia JDS Bardejov zorganizovala dňa 26.5.2015 celokrajskú prehliadku seniorov v umeleckom prednese prózy a poézie s názvom ,,Kalinčiakovo Záturčie“. Uskutočnila sa v Seniorcentre Bardejov, kde bola prítomná tiež predsedkyňa OO, Mgr. Anna Petričová.
     Súťažilo sa v 2 kategóriách – umelecký prednes prózy a poézie, kde si recitátori pripravili ukážky od rôznych spisovateľov a básnikov. Tie sa doma najskôr poctivo naučili, aby potom priamo na súťaži podali čo najlepší a najpôsobivejší prednes. Keďže išlo o krajské kolo, prihlásení boli seniori z Humenného, Prešova, Popradu, Raslavíc či Sobraniec, ktorí sa zapísali do kategórie poézia. Prózou sa predstavili účastníci z Bardejova, Starej Ľubovne a Svidníka.

     Porota mala 4 členov, všetkých účastníkov si so záujmom vypočula, následne si nechala čas na premyslenie, aby objektívne rozhodla o víťazoch. Vyhlásenie prvého miesta v kategórii próza najviac potešilo našu účastníčku zo Smilna, p. Helenu Marcinovú, ktorá reprezentovala Bardejov. Spolu s víťazkou v kategórii poézia, dôchodkyňou z Humenného, si prevzala diplom za 1. miesto venovaný Krajskou organizáciou JDS v Prešove. Automaticky tak postupujú na celoslovenskú prehliadku ,,Kalinčiakovo Záturčie“. 

     Pani Helene Marcinovej srdečne blahoželáme, jej úspech nás veľmi teší a prajeme jej veľa odvahy a ďalších úspechov.

Pani Marcinová
                                 Víťazka p. Helena Marcinová počas prednášania prózy

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok