Zverejňovanie 2022 - Zmluvy

pdfDodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi249.71 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ - CZŠ s MŠ sv. Faustíny364.38 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - DHZ Smilno300.51 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - OŠK Smilno299.27 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - PATRIA Smilno299.11 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - ZO JDS Smilno299.28 KB

pdfPríloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu253.7 KB

pdfZmluva o prenájme priestorov KSB364.62 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov - JD Ján Banas343.66 KB

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena215.38 KB

pdfZmluva č. 1422346 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR543.48 KB

pdfZmluva o dielo č. 202205271 - SAGANSPORT s.r.o.882.89 KB
pdfProtokol o prevzatí staveniska - SAGANSPORT s.r.o.260.99 KB

pdfDohoda o použití účtu obce299.43 KB - ZO JDS Smilno

pdfZmluva č. 354/2022/OPR o poskytnutí dotácie - PSK211.28 KB

pdfDodatok č. 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o.246.94 KB

pdfDodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o. 501.21 KB

pdfZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa381.01 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22 514 04933 Fond na podporu umenia666.61 KB

pdfZmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať - NASES718.14 KB

pdfZmluva o odchyte túlavých zvierat763.09 KB

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Marek Lipka683.93 KB

pdfZmluva o dielo č. 16/2022/SMC Slovak Medical Company a.s.739.19 KB

pdfZmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS471.79 KB

pdfDohoda č. 22/34/012/67 - ÚPSVaR Bardejov488.89 KB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023448.95 KB

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2021 a Dodatku č. 1442.22 KB

 

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok