Zverejňovanie 2015 - Zmluvy

Zmluvy a dohody

pdfDohoda č.2/2015/§12 o podmienkach vykonávania MOS pre obce, zverejnené 24.2.20151.59 MB

pdfDohoda č. 12/§50j/2015/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zverejnené 27.3.20155.87 MB

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi p. Marekom Kravčíkom a Obcou Smilno, zverejnené 23.3.20153.21 MB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 23.3.2015151.37 KB

pdfDohoda č. 40/2015/§54 - VZ/BJ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest, zverejnené 13.4.20153.48 MB

pdfMandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Smilno a Františkom Hnatkom, zverejnené 22.6.20151.19 MB

pdfZmluva o dielo č. 12/5/2015 medzi Obcou Smilno a KULL, s.r.o., zverejnené 21.7.20154.18 MB

pdfZmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami, zverejnené 21.7.20153.47 MB

pdfZmluva s Dôverou, z.p., o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných služieb, zverejnené 16.9.20156.17 MB

pdfDodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 11.1.2011, zverejnené 2.10.20152.91 MB
pdfDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005, zverejnené 2.10.20152.88 MB

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb, Telekom, zverejnené 29.10.20153.19 MB

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy, NATUR-PACK, zverejnené 29.10.20154.18 MB

pdfDohoda č.140/§52a/2015/ŠR, dobrovoľnícka činnosť, zverejnené 29.10.20156.06 MB

pdfZmluva o poskytovaní audítorskych služieb, zverejnené 1.12.2015209.31 KB

 pdfDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti, zverejnené 16.12.20156.84 MB

pdfDodatok 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb, FÚRA s.r.o., zverejnené 18.12.20151.92 MB

pdfZmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM, zverejnené 18.12.20154.25 MB

pdfZmluva o nájme nebytového priestoru medzi Obcou Smilno a Aster Systems, zverejnené 31.12.20151.88 MB

pdfDarovacia zmluva medzi Alpine Oil and Gas s.r.o. a Obcou Smilno, zverejnené 31.12.20152.12 MB

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Smilno

pdfZmluva o dielo č. 20150709 Aster Systems, zverejnené 10.7.2015498.51 KB
pdfMandátna zmluva o zabezpečení verejného obstarávania, zverejnené 10.8.2015246.95 KB
pdfZmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti, zverejnené 10.8.20153.69 MB
pdfZmluva o dielo medzi Obcou Smilno a Eltodo osvetlenie s.r.o., zverejnené 16.12.20154.84 MB
pdfZmluva o Municipálnom úvere medzi Prima Bankou a Obcou Smilno, zverejnené 29.12.201587.3 KB
pdfDohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 37/013/15, zverejnené 29.12.201586.28 KB
pdfZmluva o poskytnutí služieb medzi Obcou Smilno a Ing. Šalamonom, zverejnené 29.12.2015180.27 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok