Vyhlásenie o prístupnosti

Webové stránky www.smilno.sk sú tvorené so snahou o dosiahnutie maximálnej prístupnosti svojho obsahu a funkčnosti. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Stránky spĺňajú štandardy pre tvorbu prístupných webových stránok, podľa § 13 zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Kaskádové štýly je možné vypnúť pomocou odkazu Textová verzia. Grafickú verziu je možné jednoducho zapnúť odkazom v textovej verzii webových stránok.

Všetky texty sú definované v relatívnych jednotkách a je možné ich jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov. Odporúčame však pri veľkom zväčšení používať textovú verziu webových stránok.

Všetky stránky je možné tlačiť bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (štandardne ikona tlačiarne v navigačnej lište prehliadača, alebo cez menu Súbor - Tlač) alebo príslušnou ikonou pod každým článkom.

Textové odkazy sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu zmenenou farbou, ktoré pri prechode myši zanikne a tak upozorní aj osoby s poruchou tzv. farbosleposti na existenciu odkazu.

Celá prezentácia je postavená na redakčnom systéme Joomla!, ktorý je open source riešením. Ak nájdete na týchto stránkach čokoľvek, čo by podľa Vás nezodpovedalo požiadavkám prístupnosti, informujte nás, prosím. Nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok