Výsledky testovania 7.2.2021

OZNAM

Dňa 7.2.2021 bolo v Smilne otestovaných 101 osôb
na ochorenie COVID19 antigénovými testami,

všetky osoby mali negatívny výsledok. 

Vďaka tomu je možné od pondelka 8.2.2021
otvoriť prevádzku Základnej školy s materskou školou Smilno

vrátane školského klubu a školskej jedálne.

V rámci usmernení vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR,
hlavného hygienika a v zmysle COVID AUTOMATU
informuje riaditeľka ZŠ s MŠ Smilno rodičov
o podmienkach pri vstupe do areálu školy a škôlky
a správaní sa v ich priestoroch.

Odkaz na web školy: https://zssmssmilno.edupage.org/news/#227

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok