Výročná schôdza ZO JDS

    Logo ZO JDSPomaly sa stáva pekným zvykom, že sa naši aktívni seniori zo ZO JDS Smilno pravidelne stretávajú. Tentokrát išlo o výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala dňa 16.2.2015 od 15.00 hod v sále Obecného úradu v Smilne. Samotný názov naznačuje, že nešlo o obyčajné posedenie, keďže okrem členov združenia boli srdečne pozvaní aj hostia z Bardejova, Zborova a Stebníka. Tí však nakoniec ospravedlnili svoju neúčasť. Prítomná bola Mgr. Anna Petričová, predsedkyňa Okresnej organizácie JDS Bardejov, tajomníčka Helena Jurečková a Ing. Ladislav Mňahončák, predseda klubu ZO JDS Zborov.
    Keď sa všetci zišli, schôdzu už mohol p. Kimák slávnostne zahájiť a pokračovať v programe. Najprv sa zvolila návrhová komisia, následne p. Kimáková prečítala správu o činnosti ZO od jej vzniku, prítomní boli oboznámení aj so správou revíznej komisie o hospodárení a návrhom plánu činnosti na rok 2015. V rámci diskusie sa o slovo prihlásila p. Petričová, ktorá zhrnula mnohé doterajšie aktivity, podujatia, výlety, vyjadrila sa k potrebe zakladania takýchto organizácií v rámci Slovenska a porozprávala o pripravovaných činnostiach.

    Po ukončení schôdze nasledovalo tradičné blahoželanie jubilantom, ktorí vystúpili dopredu, aby si prevzali malý darček, zaspievala sa im aj pekná pieseň s hudobným doprovodom. O ten sa postaral harmonikár Bukovský zo Zborova, huslista p. Petruš, do rytmu s ozembuchom hral p. Mačuš.
    Počas schôdze sa už v salóniku pripravovali žiaci zo ZŠ Smilno na svoje vystúpenie na javisku. Predviedli spev, moderné aj ľudové tance, dokonca zahrali aj scénku. Celý program s nimi nacvičili p. riaditeľka Mgr. Gujdanová a učiteľka Mgr. Kohútová. 
    Príjemne prekvapili aj niektorí seniori, ktorí si asi mesiac poctivo nacvičovali scénku z dedinského prostredia, konkrétne z krčmy, ktorá všetkých pobavila. Nakoniec ešte zaspievali niekoľko piesní a mohlo sa podávať veľmi chutné jedlo. Zábava v sále trvala až do večera, čo znamená, že im bolo tak dobre, až sa im nechcelo ísť domov.
    Našim seniorom prajeme veľa zdravia a ešte veľa preveľa takýchto spoločných stretnutí.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok