Posedenie pre dôchodcov, 16.11.2014

    Ako každý rok, aj tento sa uskutočnilo tradičné posedenie pre našich dôchodcov v sále Obecného úradu v Smilne. Tentokrát to vyšlo na deň 16.11.2014 so začiatkom o 15.00 hod. Hlavnou myšlienkou tohto posedenia ako vzdanie úcty starším bol citát,,Bez Vás by sme tu neboli". Organizátormi boli poslanci obecného zastupiteľstva s pracovníkmi Obecného úradu. Prítomných hostí srdečne privítal pekným príhovorom Mgr. Ján Račko, zástupca starostu obce. Zúčastnilo sa približne 95 seniorov, deti z materskej aj základnej školy a ich rodinní príslušníci.

Vystupenia  seniorom

    Bohatý program začal krátkym príhovorom žiačky zo ZŠ a nasledovalo vystúpenie detí zo škôlky, ktoré pekne zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Pokračovaol sa spevom ľudových piesní v podaní speváckeho zboru členov ZO JDS Smilno s hudobným doprovodom harmonikára M. Bukovského a huslistu A.Petruša. Tí vystúpili na javisku ešte v dvoch ďalších blokoch piesní. Ich program sa striedal s pripraveným vystúpením žiakov zo ZŠ, ktorí tiež zarecitovali, zaspievali, zatancovali moderné aj ľudové piesne. Vďaka patrí hlavne pani riaditeľke Mgr. Silvii Gujdanovej, učiteľkám a p. vychovávateľke, ktoré s deťmi tento program vopred poctivo nacvičovali.
    Nasledovalo občerstvenie pre dôchodcov a deti, ktoré pripravil kuchár p. Amrogovič. Za pomoc pri obsluhe a upratovaní ďakujeme aj viacerým dobrovoľníkom. Zábava pokračovala ešte ďalej pri stoloch, hudobníci hrali, speváci spievali. Na konci sa každému dôchodcovi rozdal balíček saloniek a deťom čokoláda ako malá pozornosť. 
    Ostáva len skonštatovať, že aj tohtoročná akcia pre dôchodcov sa vydarila a veríme, že sa všetkým páčila a ostanú im na ňu pekné spomienky.

                                                                                                                                [M.B.]

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok