Členská schôdza družstevníkov

animačný obrázokČlenská schôdza podielníkov ”BIODRUŽSTVO” Smilno sa konala dňa 8.10.2014 v sále obecného úradu od 10.00 hod. Program schôdze bol bohatý, pozostával z 10 bodov. Zúčastnilo sa jej predstavenstvo družstva v zložení - predseda Ing. Imrich Hvišč, podpredseda Ing. Milan Šivec, Ing. Juraj Vitko, Ing. Vincent Kontura, Milan Jančošek, Magdaléna Slivková. Prítomný bol aj zástupca starostu obce, Mgr. Ján Račko, ďalej členovia komisie, zamestnanci družstva a verejnosť.

Po oficiálnom zahájení schôdze nastala najskôr minúta ticha za zosnulých zamestnancov, vzdanie úcty, až tak bola voľba mandátovej a návrhovej komisie, hlasovanie bolo verejné, bez problémov a jednoznačné. Nasledovalo čítanie správy predstavenstva družstva o výsledkoch hospodárenia za rok 2013 a predloženie podnikateľského zámeru na rok 2014, ďalej správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2013. Uskutočnila sa aj voľba orgánov družstva, avšak najdôležitejšou voľbou bolo zvolenie nového predsedu družstva. Ten terajší sa totiž dobrovoľne vzdal svojej funkcie z osobných dôvodov a novým predsedom po hlasovaní a sčítaní bodov sa jednomyselne stal Ing. Juraj Vitko, k čomu mu hneď pán Ing. Hvišč zablahoželal. Po diskusii a prebratí všetkých potrebných záležitostí sa schôdza ukončila a nasledoval obed a občerstvenie pre prítomných, ktorí boli zapísaní na prezenčnej listine. 

Celková bilancia hospodárenia, výnosov, úspechov, ale aj strát a nedostatkov je taká, že vo viacerých oblastiach nastal oproti predošlým rokom pokles tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej produkcii a ich spracovaní. Výnos pšenice a ovsa je dostačujúci, v sklade sú ešte zásoby z minulej sezóny. Veľký podiel na príjmoch pre družstvo majú predovšetkým 3 mliečne automaty, 2 sú v Bardejove a jeden vo Svidníku. Týmto je aj naše družstvo oproti ostatným výnimočné, taktiež je zapojené do Programu rozvoja vidieka a zamerané na bio chov zvierat, ich pohodlie, pestovanie  a spracovanie produktov. Problémom začína byť akurát znižujúci sa počet zamestnancov a slabý záujem nových uchádzačov. To ako sa bude situácia vyvíjať závisí už aj od nového predsedu, ako sa zhostí novej funkcie a koľko snahy vynaloží na to, aby sa bilancia zlepšovala.

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok