Zápis do materskej školy 2024/2025

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Smilno 

oznamuje, že v termíne od 13. - 17. mája 2024
bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
na školský rok 2024/2025.

Žiadosť je možné doručiť:

- osobne - zástupkyni materskej školy v čase od 6:45 do 13:00 hod. v budove MŠ, Smilno 64
- do poštovej schránky na budove základnej školy, Smilno 205
- poštou na adresu ZŠ s MŠ Smilno, Smilno 205, 086 33  Zborov
- cez edupage: https://zssmssmilno.edupage.org/

Ostatné náležitosti sú v priloženom dokumente: pdfOznam o prijímaní detí do materskej školy v šk. r. 2024/2025515.57 KB

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok