Zápis do materskej školy 2023/2024

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou Smilno

v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z.

oznamuje, že od 15. do 19. mája 2023 prebieha zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024

 Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Prílohou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

Žiadosť o prijatie do MŠ: pdfŽiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie290.76 KB

Plagát o zápise do MŠ: rtfZápis do MŠ Smilno1.72 MB 

Prednostne budú prijaté deti:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. deti, ktoré do 31.8.2023 (vrátane)  dosiahnu 5 rokov veku                                                                                                                      
  • deti od troch rokov veku postupne od najstaršieho po najmladšieho
  • deti mladšie ako 3 roky sa príjmu iba v prípade, že bude voľná kapacita MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ Smilno  vydá rozhodnutie o prijatí – neprijatí  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2023.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok