Zasadnutie OZ 8.5.2023

Starosta obce Smilno

zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smilne,

ktoré sa bude konať dňa 8.5.2023 o 17:00 hod.

v zasadačke kultúrneho domu v Smilne

Program zasadnutia: pdfPozvánka na 4. Obecné zastupiteľstvo 8.5.2023278.46 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok