Odstávka vodovodu 9.3.2022

Vážení občania,

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Bardejov

oznamuje, že dňa 9.3.2022 v čase od 8.30 do 15.30 hod.

bude prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu

a pravidelnou údržbou verejného vodovodu.

logo VVS

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok