Dobrá novina 2021

Pozrite si krásne video koledníkov Dobrej noviny. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nahrali deti a mladí zo Zborova, Smilna a Dlhej Lúky jednotlivé príspevky, z čoho vzniklo toto krásne koledovanie. Zaslaním daru na číslo účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 a zadaním variabilného symbolu našej farnosti: 2721100779 prispejete deťom v Ugande.

https://www.youtube.com/watch?v=kFgIN2hZWsE

dobrá novina 2021

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok