Nové cestovné poriadky od 12.12.2021

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja
dáva do pozornosti občanov informáciu
o zmenách v cestovných poriadkoch platných od 12.12.2021.

https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14

Zároveň informuje, že na základe rozhodnutia
o skoršom začiatku zimných prázdnin,
bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava
na území Prešovského samosprávneho kraja
vedená ako počas dní školských prázdnin.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok