Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove 

odvoláva

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 

v územnom obvode okresu Bardejov

od 21.7.2021 od 12:00 hod.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok