Odpady na cintoríne

Vážení občania,

už v roku 2019 bolo vytvorené stojisko na komunálny a separovaný odpad na našom cintoríne na začiatku chodníka smerom k Domu nádeje 

IMG 20210714 094143

Drvivá väčšina občanov si zvykla na to, že na našom cintoríne sa už roky nenachádzajú žiadne veľkokapacitné kontajnery, no aj napriek tomu sa medzi nami nájdu ešte stále indivíduá, ktoré si túto zmenu nevšimli a naivne alebo náročky odhadzujú vence a všetok aj separovateľný odpad na miesto, kde sa pred rokmi nachádzal „veľký kontajner“.

IMG 20210714 093901

Prosím všetkých, aby sa k našim - k Vašim verejným priestranstvám správali kultúrne a odpad umiestnili do smetných nádob, kam patrí. Ak máte záujem separovať, nevhadzujte tašky plné skla a kvetov do nádoby na sklo, „lebo je ho v taške viac“,

IMG 20210419 182646

ale pri dôstojnom stojisku na odpad oddeľte separovateľné časti  a vhoďte ich do kontajnerov na to určených: sklo, plasty, kovy a elektro odpad. Ostatný neseparovateľný odpad (drôty zaliate plastovými kvetmi s kvetináčom plným sadry) patrí do veľkej nádoby na TKO.

Ešte raz ďakujem všetkým Vám, ktorí preferujete zodpovedný prístup a ohľaduplnosť k životnému prostrediu - za pomoc pri upratovaní našej obce a lesov, za separovanie odpadu, za citeľné znižovanie používania umelých kvetov na miestnom cintoríne pri pohreboch a na sviatok všetkých svätých.

IMG 20210508 143641
IMG 20210508 150721

 

 

IMG 20210508 151635

IMG 20210508 145112

IMG 20210508 151351

Robíme to predsa pre nás!!!

                                                                       Bc. Vladimír Baran, starosta

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok