"OKOLKA" ukončená

Vážení občania,

      na základe prerokovania zdôvodnených skutočnosti pri výkope hrobových miest obecným zastupiteľstvom v Smilne a písomného upovedomenia každej domácnosti obce v roku 2019,

Vám oznamujeme, že dňom 7.4.2021 bola ukončená
tzv. „OKOLKA“ (solidárny systém výkopu hrobových miest v obci)

   Od teraz bude výkop hrobového miesta a ostatné náklady s tým spojené zabezpečovať a znášať pozostalá rodina.

     Obecný úrad v Smilne bude podľa potreby aj naďalej nápomocný pracovným náradím pre výkop hrobu, prenájmom Domu nádeje so zariadením potrebným k pohrebným obradom, prípadne poskytnutím kontaktov na firmy zabezpečujúce s tým súvisiace práce.

     Firmy, ktoré poskytujú služby a práce spojené s výkopom a uzatvorením hrobového miesta, príp. následným zhotovením náhrobného kameňa sa nachádzajú v našom okrese a v samotnej našej obci.

                                                                                                                                                                                                                  Bc. Vladimír Baran, starosta

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok