Sčítanie obyvateľstva 2021

Aktuálny stav sčítania obyvateľstva v obci Smilno
formou elektronického samosčítania
je k 18.3.2021 na úrovni 82,09% (582 obyvateľov).

Občania sa môžu sčítať sami na www.scitanie.sk alebo cez aplikáciu v mobile do 31.3.2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal usmernenie pre obce, v ktorom zdôrazňuje, že sčítanie obyvateľov je pre každého občana povinné v zmysle platnej legislatívy. Buďte preto nápomocní aj svojim príbuzným, či blízkym, ktorí nemajú internet a pomôžte im sčítať sa.

Po termíne 31.3.2021 budú v našej obci dvaja sčítací asistenti, ktorí budú k dispozícii občanom, ktorí nemajú prístup k internetu alebo uprednostnia pri sčítaní pomoc. Jeden bude v priestoroch obecného úradu, druhý bude mobilný asistent, ktorý môže občana navštíviť v mieste bydliska, ak ten o to požiada. Mobilný asistent bude občan Smilna, nikto cudzí.

Upozorňujeme Vás, aby ste boli obozretní a dávali si pozor na podvodníkov, ktorí by sa chceli dostať do Vašich domov za účelom sčítania. 

Pomoc pri sčítaníPozor na falošných sčítacích asistentov

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok