Odstávka vodovodu 11.3.2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť
oznamuje odberateľom pitnej vody v Smilne,

že dňa 11.3.2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod.

bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

Dôvodom je realizácia prác spojených s čistením vodojemu
a pravidelná údržba verejného vodovodu.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok