ZŠ s MŠ Smilno pokračuje vo výučbe

Oznamujeme všetkým rodičom detí a žiakov
Základnej školy s materskou školou Smilno, 

že na náklade Rozhodnutia zriaďovateľa, po dohode s pani riaditeľkou bude ZŠ s MŠ, bude prevádzka základnej školy, materskej školy, školského klubu i školskej jedálne pokračovať v plnej prevádzke. Podmienkou zaradenia dieťaťa alebo žiaka do vyučovacieho procesu je predloženie čestného prehlásenia a preukázanie sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní u jedného z rodičov.

Rozhodnutie zriaďovateľa: pdfRozhodnutie zriaďovateľa zo 7.3.2021218.99 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok