SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Vážení občania,

v pondelok 15.2.2021 sa začína novodobé elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré je povinné v zmysle zákona č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa uskutoční v období
od 15.2.2021 do 31.3.2021

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike:
-trvalý pobyt,
-prechodný pobyt,
- tolerovaný pobyt.

Môžete sčítať seba, svoje neplnoletné deti, pomôcť pri sčítaní Vašim rodičom a blízkym, ktorí Vás požiadajú o pomoc.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa vzťahujú
k rozhodujúcemu okamihu - polnoc z 31.12.2020 na 1.1.2021

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu s pandémiou koronavírusu sa
asistované sčítanie za pomoci stacionárnych alebo mobilných asistentov
posúva na obdobie od 1.4.2021 do 31.10.2021.

Viac na: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

SODB 2021

 

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok