Testovanie rodičov a zamestnancov ZŠ s MŠ

Vážení rodičia detí a žiakov Základnej školy s materskou školou v Smilne,

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Základnú školu a materskú školu  v Smilne vrátane školského klubu a školskej jedálne je možné otvoriť pri splnení nasledujúcich podmienok:

- negatívny test na COVID19 zamestnancov a aspoň 1 rodiča každého dieťaťa. 

Pre splnenie tejto podmienky budeme realizovať testovanie na prítomnosť ochorenia COVID19 pre zamestnancov a rodičov Základnej školy s materskou školou Smilno, Základnej školy s materskou školou Nižná Polianka, Materskej školy Stebník

v nedeľu 7.2.2021 v čase od 14:00 do 16:00 hod.

v priestoroch obecného úradu v Smilne.

Platnosť vydaného potvrdenia je 7 kalendárnych dní, je pravdepodobné, že v nasledujúcom období bude nutné pravidelné testovanie v 7-dňových intervaloch.

 Prevádzka školy a školských zariadení sa bude ďalej riadiť COVID AUTOMATOM pre školy.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok