Poďakovanie starostu obce

Vážení občania,

   ĎAKUJEM Vám všetkým, ktorí ste počas sviatku Všetkých svätých uprednostnili zdobenie hrobov živými kvetmi pred plastovými napodobeninami z recyklovaného odpadu. Je radosť pozerať ako sa aj týmto spôsobom zdobenia cintorína a recyklovaním skla či plastov približujeme vyspelým krajinám, kde je pod hrozbou pokuty zakázané nosiť plastový „odpad“ – umelé kvety na cintoríny a k pohrebom.

     Po postupnom zhasnutí sviečok a pri upratovaní kvetov, prosím návštevníkov nášho cintorína, aby zeminu z tých kvetináčov, ktoré budú vyhadzovať, najprv vytriasli do nachystanej nádoby s mrežou, ktorá je umiestnená pri kontajneroch a ostatný odpad uložili do príslušných kontajnerov, podľa druhu.

      Je dosť možné že aj vedenie Prešovského samosprávneho kraja sa inšpirovalo snahou našej obce, ktorá začala už pred viac ako rokom so snahou o postupné zníženie, nádejne aj úplne ukončenie nosenia recyklovaného odpadu-plastu na cintoríny..

Ešte raz veľmi pekne ďakujem

                                                     Bc. Vladimír Baran, starosta

Toto je akcia Prešovského samosprávneho kraja, s ktorou sa stotožňujeme:

Dušičky PSK

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok