10.11.2020 znova otvárame ZŠ a MŠ

OZNAM pre rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ v Smilne

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Smilne oznamuje rodičom detí materskej školy a žiakov základnej školy, že na základe vyjadrenia okresného hygienika

sa obnovuje prezenčná výučba od utorka 10.11.2020

a to v plnom rozsahu vrátane školskej družiny a školskej jedálne.

Pri prvom vstupe do školského zariadenia je potrebné, aby rodič predložil "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".

Tlačivo si môžete stiahnuť z webu ZŠ alebo z webu Ministerstva školstva

 https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

alebo ho vypísať ráno pri vstupe do školy či škôlky.

Všetky priestory boli dôkladne vydezinfikované, deti sa môžu vrátiť k svojim kamarátom! 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok