Prvé stretnutie v Dubiecku sa vydarilo

DSCN0454V dňoch 20.-21.5.2017 sa prvýkrát stretli účastníci poľsko-slovenského projektu v rámci programu INTERREG. V prvý deň sa stretli v Dubiecku na spoločnom obede. Po obede 4 ženy z ZO JDS v Smilne (p. Kimáková, p. Baranová, p. Majcherová, p. Tomiková) a kuchár p. Amrogovič odišli do kuchyne tamojšieho Gymnázia, kde pripravovali slovenské špeciality z kysnutého cesta, slovenský guľáš a mačanku s údeným kolenom. Ostatní účastníci mali v programe poobedňajšiu prehliadku Múzea minerálov, výstavy moderného umenia dubieckej rodáčky Renaty Szyszlak, 300 rokov starého dreveného kostolíka, nového kostola z roku 1960. Večer sa slovenskí i poľskí účastníci ubytovali v Krasiczyne, kde mali veľkú grilovačku spojenú so spevom a tancom pri hudbe akordeónu. V nedeľu ráno nasledovala prehliadka Zámku v Krasiczyne a sv. omša v tamojšom kostole. Nedeľňajšie poobedie sa nieslo prehliadkou poľských piesní v rámci súťaže ľudových kapiel a speváckych súborov na námestí v Nienadowej. Účastníci zo Smilna mali podmienku spoluúčasti na tomto podujatí a to vystúpením slovenského ľudového súboru. Keďže v obci Smilno nemáme ľudový súbor, p. Kimáková oslovila p. Janu Pituchovú, ktorá je predáčkou súboru Rokytovčan. Pozvanie prijali a v Poľsku prezentovali slovenské ľudové spevy, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Aj naše ženy zo ZO JDS sa predstavili s tradičnými slovenskými piesňami a zaspievali naozaj výborne. Spev sprevádzal hrou na akordeóne p. Marián Bukovský zo Zborova. Popri prehliadke ľudových spevov bola akcia spojená s ochutnávkou slovenských jedál, ktoré naše gazdinky a kuchár pripravili v sobotu: kysnuté koláče všetkého druhu, perníčky, guľáš a mačanka, ktoré boli podávané všetkým záujemcom. Viac vo fotogalérii č. 1 a fotogalérii č. 2.

 Informácia o stretnutí v poľskom jazyku pdfInformacja z majówki 395.72 KB

Viac aj na stránke Gminy Dubiecko http://www.dubiecko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=116&dzialy=116&akcja=artykul&artykul=580

Veríme, že aj budúce stretnutie 24.-25.6.2017 sa podobne vydarí. Program bude spojený s Jánskymi ohňami, púšťaním zelených venčekov po vode, prehliadkou pamätihodností v Gmine Dubiecko. Záujemcovia o výlet nech sa hlásia na Obecnom úrade. Strava, ubytovanie a program sú hradené z programu Interreg.

Projekt "FOLKLÓR NAŠÍM SPOLOČNÝM PRÍRODNO-KULTÚRNYM DEDIČSTVOM" realizovaný cez Gminu Dubiecko v partnerstve s obcou Smilno spolufinancovaný cez Európsku úniu v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok