Mesiac úcty k starším v Smilne

IMG 1845Mesiac Október je uznávaný ako „Mesiac úcty k starším“. Základná organizácia JDS Smilno zvolala všetkých dôchodcov obce Smilno a členov ZO JDS na spoločné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 6.novembra v sále kultúrneho domu obce. Po slávnostnom privítaní predsedníčkou ZO JDS Smilno Eleny Kimákovej, veľmi peknom a úprimnom vystúpení žiakov tunajšej základnej školy v kultúrnom programe nasledoval príhovor starostu obce Bc. Vladimíra Barana. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým dôchodcom za odvedenú statočnú prácu na svojich predošlých pracoviskách. Zároveň sa poďakoval aj členom ZO JDS Smilno za doterajšiu činnosť . Potom nasledoval príhovor predsedníčky Okresnej organizácie JDS Mgr. Anny Petričovej, ktorá oboznámila prítomných o význame a poslaní základných organizácii JDS v jednotlivých obciach. Ocenila prácu našej ZO JDS, ktorá je prínosom OO JDS pri zabezpečovaní a aktívnej účasti na jednotlivých akciách ako „Športové hry seniorov“, „Babička okresu“ a „Zlaté ruky“. Pozvanie na spoločné posedenie prijali aj seniori ZO JDS Zborov na čele s predsedom Ing. Ladislavom Mňahončakom a seniori ZO JDS Stebník vedení starostom obce Štefanom Kučečkom. Pozvaní hostia svojou aktívnou účasťou veľmi obohatili kultúrny program. Zborovskí seniori načreli do veľmi pekných piesni a stebnícki seniori pobavili prítomných spevom a dobrou ochotníckou scénkou, pri ktorej sme si pripomenuli staršie časy. Na spoločnom posedení boli aj seniori zo sociálneho domu ANTIC n. o. Bardejov so sociálnou pracovníčkou Mgr. Ivetou Gmitterovou, ktorí predstavili výrobky ručných prác spojené s predajom. Všetci sa dobre pobavili, pospomínali na zašlé časy. K tomu všetkému poslúžilo aj výborné občerstvenie, na ktorom majú nemalú zásluhu kuchár J. Amrogovič, obsluha J. Majcherová, K. Barnová, L. Paľová, B. Horbajová, N. Vargová a P. Mačušová, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme za ich ochotu a dobrú atmosféru. Tešíme sa na spoločné posedenie v budúcom roku. Viac vo fotogalérii. –kimák st.-

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok