Kronikári v obci Smilno

     kronikaPráci kronikára sa v obci Smilno dlho nikto nevenoval. Dôležité informácie z cirkevného života boli zaznamenané len v kronike Farského úradu v Zborove. Prvý sumárny zápis o dianí v obci zabezpečila Mgr. Alžbeta Smolková, učiteľka a obyvateľka obce Smilno. Za pomoci študentov VŠP zozbierala údaje o obci za obdobie rokov 1945-1980. Následne ho zapísala rukou do kronikárskej knihy. 
     V roku 1999 sa kroniky ujala pani vychovávateľka zo Základnej školy v Smilne Anna Jurková. Dopísala sumárne udalosti za roky 1981 - 1998 a následne postupne písala kroniku za každý rok osobitne od roku 1999 do roku 2011. Potom sa kronika nepísala do roku 2015. V júni 2015 bola zastupiteľstvom obce menovaná za obecnú kronikárku Mgr. Martina Bukovská. Venovala sa hlavne zbieraniu aktuálnych informácií a ich zverejňovaniu na obecnej web stránke. Jej zásluhou bola uchovaná aj veľká databáza aktuálnych fotografií, množstvo článkov v regionálnych novinách. Zároveň prepísala listinnú kroniku z rokov1999 až 2006 do elektronickej podoby. V januári 2016 sa funkcie kronikárky dobrovoľne vzdala. Obecné zastupiteľstvo menovalo v máji 2016 novú kronikárku obce Mgr. Janu Baranovú, ktorá pokračuje v začatej práci. V septembri 2016 ukončila elektronický zápis celého zaznamenaného obdobia od roku 1945 do roku 2015. Ďalej pokračuje v zbieraní aktuálnych informácií ako aj v získavaní informácií o našej obci pred rokom 1945. Všetky súbory s kronikou sú k dispozícii na web stránke obce v časti: Obec Smilno/Kronika obce, kde si obyvatelia obce, alebo iní záujemcovia môžu pohodlne prezrieť priebeh udalostí od roku 1945 po súčasnosť. 
     Mnohé informácie bolo potrebné prácne zháňať, preto ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa podelili o svoje spomienky a pomohli zostaviť prehľad udalostí o živote v obci Smilno.
     V nasledujúcom období sa bude pripravovať fotodokumentácia ku kronike.

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok