Seniori sa zamýšľajú nad novou kaplnkou

Vychádzajúc z časového plánu práce na tento rok, výbor ZO JDS zvolal na 17. apríla riadnu členskú schôdzu. Členskú schôdzu podľa navrhnutého a schváleného programu otvorila a viedla predsedníčka ZO JDS p. Elena Kimáková. Bola vyhodnotená výročná členská schôdza a poriadané akcie ako: oslava MDŽ, výroba Veľkonočných ozdôb za účasti deti našej základnej školy, brigády upratovania kostolnej lúky a príprave ďalších akcií ako: súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v Bardejove, Oblastné športové hry seniorov v Stebníku, Okresné športové hry seniorov s Zborove, rekondičné pobyty v kúpeľných domoch, zahraničná rekreácia v Grécku. Jubilantov ZO JDS odmenili úprimnou gratuláciou, sladkým darčekom a peknou piesňou Živityje ľudyje. Na ďalšiu časť schôdze boli pozvaní členovia hospodárskej rady  pri kostole sv. Štefana v Smilne - Ing. M. Horbaj, M. Barnová a A. Paľová, kde sa spoločne zamýšľali nad výstavbou kaplnky Panny Márie v okolí budovy kostola. Aj touto cestou vyzývajú všetkých občanov obce k dobrým návrhom výstavby. V prípade úspešného návrhu a zahájenia výstavby kaplnky prosíme verejnosť našej obce o materiálno – finančnú pomoc. Fotky z členskej schôdze vo fotogalérii. Peter Kimák st.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok