Seniorky z JDS v DSS sv. Kozmu

Tri týždne po Veľkej noci, 15. apríla 2016 na pozvanie Mgr. Ivety Gmitterovej, pracovníčky   Domu sociálnej starostlivosti Kozmu a Damiána z Nižnej Polianky, prišli seniorky speváckej skupiny ZO JDS Smilno svojím spevom potešiť ubolené srdcia tamojších pacientov. Seniorky   A. Greškovičová, A. Mačušová, J. Baranová, B. Vaľová, M. Baranová, E. Kimáková, H. Marcinová v doprovode harmonikára Petra Kavuľu predniesli niekoľko ľudových a mariánskych piesní. Pani H. Marcinová potešila pacientov nádherným umeleckým prednesom prózy. Nakoniec spolu s pacientmi zaspievali známu ľudovú pieseň: A od Prešova. V ďalšej časti návštevy pani Mgr. I. Gmitterová, za sprievodu niekoľkých pacientov, ukázala našim seniorkám ich priestory ako pracovne dielničky výtvarnej zručnosti a nádhernú kaplnku zasvätenú svätcom Kozmovi a Damiánovi. Všetci sa tešili z nádhernej a dojímavej atmosféry. Pri odchode pacienti vyjadrili úprimne potešenie s nádejou ďalšieho spoločného stretnutia a prežitia krásnych chvíľ. Viac o tejto akcii vo fotogalérii. Peter Kimák st.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok