Odvodnenie cintorínov v Smilne

     DSC01561

     Na prelome mesiacov apríl – máj 2016 pokračoval Obecný úrad v Smilne v jarných prácach. Po výrube stromov na cintorínoch boli odstránené pne a korene, nerovnosti zasypané zeminou, zasiata tráva, miesto pre rozšírené parkovisko pri starom cintoríne bolo zrovnané, vysypané kamenivom a spevnené.

     Okrem týchto prác bolo zrealizované aj odvodnenie cintorínov, kde sa počas celého roka zdržiava voda a sťažuje práce okolo hrobových miest i pri kopaní nových hrobových miest. Viac o týchto prácach vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok