Veľký úspech pani Marcinovej

foto 2      Po úspechu v Krajskom kole súťaže ...a Slovo bolo u Boha... v prednese poézie a prózy v Poprade 23. januára 2016, bola pani Helena Marcinová rovnako úspešná aj v celoslovenskom kole XXIII. ročníka tejto súťaže v Bratislave dňa 2. apríla 2016.

Pani Helena Marcinová získala 1. miesto v V. kategórii

s úryvkom z diela Quo Vadis od Henryka Sienkiewicza. Pani Marcinová bola úspešná vďaka výbornému výberu a prednesu „celým srdcom“, ako to vyjadril predseda poroty.
     Celý program súťaže sa niesol v náboženskom duchu, keďže i samotná akcia sa začala svätou omšou s gitarovým doprovodom. Počas dopoludnia sa predstavilo so svojím vystúpením i tanečné divadlo ATak. 
     Z úspechu pani Marcinovej sa veľmi tešíme, srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania, aby vďaka svojmu talentu mohla potešiť ešte mnohé srdcia a reprezentovať takýmto krásnym spôsobom rodný východ. Viac vo fotogalérii

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok