Výrub a orezávka stromov pri cintoríne

DSC01417V rámci jarných prác mimo vegetačného obdobia zrealizovala Obec Smilno výrub stromov na území oboch cintorínov. Dôvody pre výrub boli nasledovné:

1/ v roku 2015 sa zrealizovala rekonštrukcia hlavnej cesty v obci Smilno, pri ktorej boli osadené betónové zvodidlá pri parkovisku popri cintoríne. Napriek žiadosti zo strany obce Smilno o ich odstránenie, nebolo jej vyhovené, preto miestne zastupiteľstvo hľadalo spôsob ako obnoviť rozsah parkovacej plochy.
2/ typ a stav stromov – topoľ biely, topoľ kanadský, ktorých peľ ohrozuje zdravie občanov a padajúce konáre ohrozujú osoby pohybujúce sa v ich blízkosti, smreky obyčajné boli poškodené škodcami a vysychajúce, ohrozovali svojou veľkosťou návštevníkov cintorína.

     Žiadosť o výrub zo dňa 26.1.2016 bola odsúhlasená Rozhodnutiami č. 38/2016/Va-7VD a č. 39/2016Va-8VD z Odboru životného prostredia. Podľa zadaných podmienok vykonala Obec Smilno výrub uvedených stromov do 31.3.2016. Popri tomto výrube boli orezané aj hraby pozdĺž starého cintorína, ktoré nahrádzajú plot a boli orezané konáre líp, ktoré zasahovali v nízkej výške do cesty. Viac o tejto akcii vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok