Premiestnenie hniezda bociana bieleho

Prelozene hniezdoAko každú jar, aj v tomto roku už očakávame vrátenie sa na svoje hniezdo bociana bieleho do našej obce. Tohto roku došlo k prekládke jeho hniezda z pôvodného miesta pri volejbalovom ihrisku na druhý koniec tejto parcely, cca. o 30 m. Táto akcia bola nevyhnutná, nakoľko počas hniezdneho obdobia dochádzalo k priamemu znečisťovaniu ihriska trusom, konármi a zvyškami potravy. Nakoľko je bocian biely chráneným živočíchom na Slovensku a druhom európskeho významu zároveň, bola táto akcia veľmi starostlivo prejednaná s Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove. Za účasti odborného pracovníka RCOP bolo hniezdo premiestnené v rámci mimohniezdneho obdobia 14.3.2016 na nové miesto. Následne boli upravené ihličnaté stromy v blízkosti hniezda. Viac z tejto akcie vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok