Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Smilno

Obec Smilno úspešne zrealizovala projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Smilno“, ktorý bol podporený Európskou úniou, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).

Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Smilno (zníženie celkovej spotreby elektrickej energie je oproti pôvodnému stavu viac ako 35%). Nezanedbateľným prínosom má byť aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky. Nové moderné LED svietidlá od nemeckého výrobcu SITECO sú nielen úsporné no i esteticky dotvárajú tvár obce.

DSC03070

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok