Kňazské rekolekcie v Smilne

 Interiér kostola 2    V rímskokatolíckom kostole sv. Štefana v Smilne sa dňa 15.10.2015 uskutočnili kňazské rekolekcie bardejovského dekanátu. Začali sa slávnostnou sv. omšou o 9:00 hod, pred ktorou sa veriaci pomodlili Ruženec Svetla. Zúčastnili sa jej nielen občania Smilna, ale tiež z okolitých obcí, napr. aj pacientky zo Zariadenia pre seniorov sv. Kozma z Nižnej Polianky.
    Túto svätú omšu celebroval emeritný košický arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč. Prítomní boli aj naši dvaja kňazi z farnosti Zborov, a to JCDr. Peter Bučko a Dp. Jozef Kacvinský. Spolu sa ich na tomto veľkolepom stretnutí kňazov zišlo 20. O spev a hru na orgáne sa postarala naša kantorka Mgr. Marta Kmeťová, ktorá spolu s deťmi nacvičila spievanie žalmu, aleluja i prosieb. Na konci sv. omše sa pán farár pekne poďakoval arcibiskupovi za jeho návštevu v našej obci, po záverečnom požehnaní sa ľudia začínali rozchádzať. Stretnutie kňazov následne pokračovalo v salóniku reštaurácie Alnus v Smilne, kde mali pripravené pohostenie a podával sa im chutný obed.  

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok