Pozvánka na celoobecné zasadnutie

POZVÁNKA

    Vážení občania, pozývame Vás všetkých na mimoriadne celoobecné verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 16.6.2015 od 18:00 hod v sále Obecného úradu v Smilno. Hlavnou témou stretnutia bude: Prieskumné vrty a možná ťažba ropy a horľavého zemného plynu v katastri našej obce.

Prítomní budú:
• predstavitelia spoločnosti Alpine Oil & Gas s.r.o., ktorí odprezentujú a porozprávajú o celom priebehu, t.j. od začiatku prieskumného vrtu až po ťažbu. Priblížia technológiu, ktorú by aplikovali na naše územie, technologický postup, dôvody, prečo práve Smilno a aké (ne)výhody bude z toho mať obec a mnoho iných informácií.
• Starosta obce, poslanci OZ a VY - občania Smilna
• Členovia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktorí budú oponovať
• Novinár (-i)

    Prosíme, neváhajte a príďte sa v prvom rade informovať, ale hlavne prejaviť záujem o naše Smilno a naše životné prostredie. Pokojne si môžte pripraviť otázky, na ktoré by ste radi počuli odpovede, ale hlavne nemajte zábrany vyjadriť svoj vlastný názor!

Obecné zasadnutie

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok